เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


เหตุการณ์อุทกภัยมกราคม 2560


เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ต้องขอขอบคุณหน่วยงานหลายๆภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลที่วังครั้งนี้ ได้แก่ พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ,สมาคมThe Lion Club of Thungsong ,SCG ทุ่งสง มอบถุงยังชีพอาหารแห้งและเครื่องดื่ม ,ชาญชัยเทรดดิ้ง แอนด์ซับพลายมอบน้ำดื่ม ,กรุงเทพประกันภัย ,บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง ,อู่ปรีชาการาจ มอบน้ำดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโรงพยาบาลลำทับออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่,อบต.ไม้ขาว,กลุ่มพี่น้องพังงาและภูเก็ต,คุณภณัษ อธิมุตรติกุล (กานต์)ฯลฯ และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
ด้วยความรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลที่วัง เทศบาลตำบลที่วังขอเป็นกำลังใจและขอเป็นแรงผลักดันให้พี่น้องประชาชนทุกๆคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีและขอเป็นแรงและเป็นกำลังใจให้ต่อสู้ต่อไป เราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป...!!!