เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการ"ทำดีเพื่อพ่อหลวง" และปณิธานความดี ปีมหามงคล เดือนธันวาคม 2559


วันนี้ (22 ธันวาคม 2559) เทศบาลตำบลที่วัง ได้จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อหลวง" และปณิธานความดี ปีมหามงคล ประจำเดือนธันวาคม 2559 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้างปลา