เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ออกกำลังกายทุกวันพุธ


เมื่อวาน (22 ธันวาคม 2559) พนักงานเทศบาลตำบลที่วังได้ออกกำลังกายในตอนเย็นวันพุธตามนโยบายของรัฐบาล ในการนี้นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้มีนโยบายให้พนักงานเล่นกีฬาที่หลากหลายตามความถนัด ได้ทั้งความสนุกสนานและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง