เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ธกส.สาขาที่วัง ออกหน่วยให้บริการเปิดสมุดบัญชีให้กับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ


วันนี้ (9 ธันวาคม 2559) ธนาคาร ธกส.สาขาที่วัง ออกหน่วยให้บริการเปิดสมุดบัญชีให้กับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง