เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านชายคลองและ ศพด.บ้านชายคลอง


วันนี้ (7 ธันวาคม 2559) ทต.ที่วัง ร่วมกับ บ.ปูนทุ่งสง เข้าช่วยเหลือทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนบ้านชายคลองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลองหลังจากประสบภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา โดยได้จัดให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลพร้อมน้ำรถบรรทุกน้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวในการฉีดชะล้างโคลนและสิ่งสกปรกที่มากับน้ำ
เทศบาลตำบลที่วังขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านและพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลจากภัยพิบัติให้กลับมายืนหยัดและผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี