เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ต้อนรับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


วันนี้ 1 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลที่วัง ได้ต้อนรับนางสาวนิตยา วงศ์ลา ในการย้ายมารับตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม