เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


กิจกรรมออกกำลังกาย


วันนี้ 30 พ.ย.59 เทศบาลตำบลที่วังจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีตามนโยบายรัฐบาล ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ