เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลที่วัง ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่มีอยู่ในแหล่งน้ำ ลำคลอง ที่สร้างความตื้นเขินในแหล่งน้ำและปัญหาน้ำล้นตลิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
โดยในครั้งนี้เทศบาลตำบลที่วังได้ดำเนินโครงการบริเวณคลองครัวภูผา หมู่ที่ 2 ตำบลที่วัง