เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า


วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2559 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ใหญ่บ้านในการเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเพื่อรับฟังเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา พาดผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 22 อำเภอ 56 ตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลที่ัวง