เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การอบรมให้ความรู้กับชุมชน เรื่อง "การขับขี่ปลอดภัย"


วันนี้ 25 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลที่วังร่วมกับบริษัท กระเบื้องกระดาษไทย ทุ่งสง จัดอบรมให้ความรู้กับชุมชน เรื่อง "การขับขี่ปลอดภัย" โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาอำเภอทุ่งสงมาให้ความรู้เรื่อง พรบ.รถยนต์ การใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย และวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรกะปางมาอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ พรบ.จราจร