เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านให้แก่ประชาชนผู้ยากจนในพื้นที่ชนบท


ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาทุ่งสง จัดโครงการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านให้แก่ประชาชนผู้ยากจนในพื้นที่ชนบท ซึ่งในส่วนของตำบลที่วังได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร ธอส. ในการเข้ามาช่วยเหลือบ้านของนางมะลิ ศรีสงคราม ซึ่งอาศัยอยู่ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลที่วัง ซึ่งในวันนี้ (24 สิงหาคม 2559) นายคำรณ ไชยปุริวงศ์ ผู้จัดการ ธ.ธอส.สาขาทุ่งสงได้เดินทางไปยังบ้านของนางมะลิ เพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่และแนะนำในส่วนของเอกสารที่จะจัดเตรียมสำหรับการดำเนินการในขั้นต่อไป ทางกระผมในนามนายกเทศมนตรีตำบลที่วังขอเป็นตัวแทนในการขอกล่าวคำว่า"ขอบคุณ"สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้และขอบคุณสำหรับการหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลที่วังด้วยดีเสมอมา