เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การอบรมให้ความรู้กับชุมชน เรื่อง "ดับเพลิงเบื้องต้น"


วันนี้ 24 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลที่วังร่วมกับบริษัท กระเบื้องกระดาษไทยทุ่งสง จัดอบรมให้ความรู้กับชุมชน เรื่อง "ดับเพลิงเบื้องต้น" ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องที่บริษัท กระเบื้องร่วมกับเทศบาลในการจัดให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดแก๊สรั่วในครัวเรือน โดยในวันนี้จัดอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนชุมชนหมู่ที่ 1,2,3 และ 4 ตำบลที่วัง