เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


วันนี้ 23 สิงหาคม 2559 นายกเทศมนตรีตำบลที่วังได้มอบหมายให้นายสมพร รักษาศรี ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ ทับทอง รองประธานศูนย์ฯ นายมงคล ไชยฤกษ์ และนายสมบูรณ์ แป้นสุข กรรมการศูนย์ฯ นางสาวนภัสกรณ์ การะกรณ์ นิติกร และนายทวีรัตน์ เพชรที่วัง ผู้ช่วยนิติกร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช