เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการกองทุนและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง


เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วังได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการกองทุนและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนทองอำเภอขนอม และอบรมเสริมสร้างความรู้โดยวิทยากรนายสุรศักดิ์ วงศ์อำไพวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลนาเหรง ในการอบรมและศึกษาดูงานครั้งนี้คณะกรรมการพร้อมด้วยคณะทำงานได้รับความรู้และประสบการณ์จากกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานพร้อมนำความรู้กลับมาเป็นแนวคิดในการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป