เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน


ช่วงบ่ายของวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายกเทศมนตรีตำบลที่วังได้เดินทางเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ณ โรงประชุมหมู่ที่ 5 ต.ที่วัง