เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ


วันนี้ 11 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลที่วัง จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยจัดโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ พื้นที่บริเวณคันคลองหอม (ถนนสายครัวภูผา-บ้านจ่าวิทย์) และพื้นที่สาธารณะทุ่งกองทราย