เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง


วันนี้ (8/7/59) เทศบาลตำบลที่วังได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการดังนี้ 1.โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรีอายุ 30-70 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยวน 2.โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Knowledge Management) เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในคลินิก NCD 3.โครงการตรวจคัดกรองโรคตาและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางสายตาในเขตตำบลที่วัง