เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลที่วัง


วันนี้ (17/6/59) กองการศึกษา เทศบาลตำบลที่วัง จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลที่วัง ในหัวข้อ 1. แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลที่วัง 3. พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 4. พิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปี