เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เปิดศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจำหมู่ที่5


วันนี้นายกเทศมนตรีตำบลที่วังได้เป็นเกียรติในการเข้าร่วมเปิดศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจำหมู่ที่5ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้มีความสะดวกและน่าอยู่เหมาะแก่การทำงานมากยิ่งขึ้น