เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ตามแนวทางโครงการสายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปีครองราชย์


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลที่วัง นำโดยผม นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด่้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างทุกท่าน ได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ตามแนวทางโครงการสายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปีครองราชย์ ณ พื้นที่สาธารณะทุ่งกองทราย หมู่ที่ 7 ต.ที่วัง