เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"


วันนี้ 30 มีนาคม 2559 ซึ่งตรงกับวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 4 เทศบาลตำบลที่วังได้จัดกิจกรรม "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" นำโดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล นำปิ่นโตเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม ณ วัดควนชม เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และทำให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความรักความสามัคคีในองค์กร ซึ่งกิจกรรมแบบนี้เทศบาลตำบลที่วังจะดำเนินการจัดขึ้นต่อไปอีกในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ณ สำนักสงฆ์บ้านวังยวน หมู่ที่ 8