เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง ๕ ปี


นายกเทศมนตรีพร้อมประธานสภาเทศบาลตำบลที่วัง ร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง ๕ ปี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยวน โดยกลุ่มสมาชิก อสม.และอผส. ในเขตความรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านวังยวนเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ และนอกเหนือจากนั้น ท่านได้เปิดโอกาสให้พี่น้อง อสม.และ อผส.ได้สอบถามและเสนอปัญหาในพื้นที่ที่จะให้คณะทีมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วังได้รับใช้และช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันทุกสถานการณ์ จากการที่ท่านได้ลงพื้นที่ในวันนี้ทำให้ท่านได้ทราบอะไรมากมายในท้องที่ที่ยังต้องให้การช่วยเหลือและที่ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เจริญขึ้นไป