เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ ไหว้พระสวดมนต์และพบปะประชาชน


วันที่14 พฤศจิกายน 2557 นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นากเทศมนตรีตำบลที่วังพร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลที่วัง ร่วมทำบุญเข้าวัดฟังธรรมตามโครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ โดยอำเภอทุ่งสงเป็นผู้ดำเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในวันธรรมสวนะและเพื่อพบปะกับพี่น้องประชาชน โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอทุ่งสง นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว เป็นประธาน