เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญนมแม่และแม่อาสา


กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลที่วัง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังยวน ร่วมมือจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญนมแม่และแม่อาสา ในการนี้ นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้มอบหมายให้นายราเชษ เอียดเสน นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยนายบุญยืน จันทร์สุวรรณ นายสัญญา เทวภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กแรกเกิด