เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม


เทศบาลตำบลที่วัง นำโดย นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตำบลที่วัง ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยวยน นำโดยนายวันชัย สมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยวน จัดโครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เพื่อส่งเสริมให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย ที่มีอายุระหว่าง 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง ค้นหาโรคตั้งแต่ยังไม่มีอาการ เพื่อรับการรักษาก่อนจะลุกลาม โดยให้ประชาชนสามารถดูแลตนเอง ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง การฝึกทักษะการสังเกตุ และตรวจคัดกรองด้วยตนเองเพื่อค้นหาความผิดปกติ เนื่องจากปัจจุบันโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึงของสตรีไทย และมะเร็งเต้านมมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคมากขึ้น