เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การคัดเลือกผู้นำอช.


เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายเชาวลิต  เจริญพงศ์  นายกเทศมนตรี ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ได้จัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกผู้นำอช.ของตำบลที่วัง จำนวน 2 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายจำนงค์   รักษาศรี  และนางสาวสุจิต รักษาศรี เพื่อเป็นผู้นำในการทำภารกิจต่าง ๆ ของ อช.