เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการราวกันตกถนนริมคลอง ซอย 3 บ้านชายคลอง


นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบหมายให้นายสมชาย แป้นสุข นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นายธีระศักดิ์ คำแหง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นางสาววัชรี นุ่นสังข์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมาชิกเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นตัวแทนรับมอบงานราวกันตกริมถนน ซอย 3 บ้านชายคลอง ที่ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด และชาวตำบลที่วัง หมู่ที่ 1 เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในการใช้รถใช้ถนน การสัญจรในบริเวณริมคลอง