เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2


การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558