เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมอังคารกันเอง


19 สิงหาคม 2557 ชมรมอังคารกันเอง นำโดยนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนในอำเภอทุ่งสง ได้มาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ แนวคิด แนวปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องที่อำเภอทุ่งสง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง ซึ่งในครั้งนี้เทศบาลตำบลที่วังเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม นำโดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รวมถึงรองนายกอบจ.นครศรีธรรมราช กำนันตำบลที่วัง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นร่วมเป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับสมาชิกชมรมอังคารกันเอง ด้วยมิตรไมตรี