เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557


วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลที่วังประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง