เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลตำบลที่วัง ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557


12 สิงหาคม 2557 ชาวอำเภอทุ่งสง ทุกภาคส่วน รวมทั้งเทศบาลตำบลที่วัง พร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้าเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2557 จากสนามหน้าที่ว่าการ อ.ทุ่งสง ไปในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อจากนั้น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมกันถวายพานพุ่มดอกมะลิ เป็นเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระสาทิศลักษณ์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่สถานที่ประกอบพิธี สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง