เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามหลัก 3 อ


เทศบาลตำบลที่วัง นำโดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามหลัก 3 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่ใกล้จะมาถึง จึงจัดให้มีการกราบระลึกพระคุณแม่ พิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นทั้ง 11 หมู่บ้าน มอบกระเช้าสุขภาพ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความปลื้มปิติของแม่ลูกที่ได้แสดงความรักต่อกัน รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำท้องถิ่น ชาวเทศบาลและชาวตำบลที่วัง