เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


"ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป"


6 ส.ค.57 นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอทุ่งสง จัดประชุมเพื่อการปฏิรูปของตำบลที่วัง โดยมี พล.ต.สนอง  คงยั่งยืน ผบ.จทบ.ท.ส. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ของตำบลที่วัง ร่วมสมานฉันท์ ร่วมมือกันทำงานพัฒนาพื้นที่ตำบลที่วัง ให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป