เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน 
วิดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลที่วัง
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  บ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560
       วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2560) นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้...
 
  บ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน
  ประชุมพนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์
  โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ...
  ประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล...
  เทศบาลตำบลที่วังยินดีต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่
  กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งขาติ ประจำปี 2561
  เทศบาลตำบลที่วังร่วมกับโรงพยาบาลทุ่งสงจัดหน่วยแพทย...
  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ 21 จังหวัดนครศรีธรรมร...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการชำระภาษี
5 ดีมาก
4 ดี
3 ปานกลาง
2 พอใช้
1 ควรปรับปรุง