ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช